Andrej Žlender/DIREKCIJA/ZZZS je odsoten

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Andrej Žlender/DIREKCIJA/ZZZS je odsoten

Andrej Žlender
Moja odsotnost bo trajala od  13.01.2011 do 16.01.2011.

I am out of office, I will reply when I return.
In urgent case please contact blaz.zadel#zzzs.si or anka.bolka#zzzs.si

Regards,
              Andrej

Na vaše sporočilo bom odgovoril, ko se bom vrnil.
V nujnih primerih se lahko naslovite na blaz.zadel#zzzs.si ali
anka.bolka#zzzs.si

Lep pozdrav AndrejOPOZORILO:  Sporočilo lahko vsebuje informacije zaupne narave, ki so namenjene  samo naslovniku. Če ste sporočilo pomotoma prejeli  zaradi napake v naslovu ali pri prenosu sporočila, prosimo, da nas o  tem obvestite s povratno pošto. V tem primeru vsebine prejetega sporočila ne smete širiti, kopirati, tiskati, razkriti oziroma uporabiti na kakršenkoli način.

DISCLAIMER:  This e-mail is for the intended recipient only. It contains proprietary information some or all of which may be legally privileged. If you received this e-mail by mistake please notify us by replying to this email. You must not use, copy, print, disclose, distribute the content of this e-mail.

_______________________________________________
opensc-user mailing list
[hidden email]
http://www.opensc-project.org/mailman/listinfo/opensc-user